การประชุมติดตามแผนงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันที่ 27 มีนาคม 2564 นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมติดตามแผนงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ภายใต้เเนวทางการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการบริการมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ๓ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more