ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

๑. ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง การรับสมัคร การเสนอชื่อบุคคล และการเสาะหาผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร ๒. ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง วิธีการและขั้นตอนในการดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร ๓.

Read more