การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เรื่อง รูปแบบและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษธร์ธานี ดาวน์โหลดประกาศ   แบบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อ

Read more